Investeringar och ekonomisk strategi

Kategori: Ekonomi

Låna trots betalningsanmärkningar med en flexibel kredit

Oförutsedda utgifter kan uppstå precis när som helst. Som tur är erbjuder flexibla krediter en lösning för dig som kan riskera att hamna i ekonomiska svårigheter. Denna typ av kredit kan vara en viktig livlina för framför allt personer som vill låna med betalningsanmärkningar. Fortsätt att läsa för att få mer information!

3 fördelar med att kunna låna trots betalningsanmärkningar

Flexibla krediter som inte kräver att en kreditupplysning görs genom Upplysningscentralen (UC) har flera fördelar:

 • Snabb och enkel ansökningsprocess. Ansök online med BankID och få besked fort, ofta inom 24 timmar.
 • Din kredithistorik behöver inte vara ett hinder. Dessa krediter tar hänsyn till din nuvarande ekonomiska situation och inte bara din historik. Därmed kan du ha möjlighet att få låna trots betalningsanmärkningar.
 • Flexibel återbetalning. Välj själv om du vill betala tillbaka hela beloppet som en klumpsumma eller genom att göra flera delbetalningar av lånet.

Kort och gott kan dessa krediter användas för en rad olika situationer, såsom oförutsedda utgifter eller som en buffert för nödfall.

Få ekonomisk flexibilitet genom att ta ett lån

I tider av ekonomisk osäkerhet är det viktigt att ha tillgång till finansiella resurser. Flexibla krediter erbjuder just denna möjlighet, även för dig med betalningsanmärkningar. Då UC inte används för att ta en kreditupplysning påverkas inte din kreditvärdighet där negativt av ansökan. Det innebär att även du som tidigare har haft ekonomiska svårigheter fortfarande kan ha möjlighet att beviljas en kredit. Värt att notera är dock att dessa krediter ibland har högre räntor än traditionella lån och därmed bör användas med eftertanke.

För att du ska få låna trots betalningsanmärkningar behöver du dock i vanlig ordning tänka på att:

 • Uppfylla de grundläggande kraven. Till exempel behöver du vara över 18 år, folkbokförd i Sverige och ha ett svenskt bankkonto.
 • Beakta din återbetalningsförmåga. Se till din ekonomiska situation och din förmåga att återbetala krediten.
 • Förstå villkoren. Känn till vilken ränta och eventuella övriga avgifter du ska betala för krediten.
 • Ha en plan för återbetalningen. Ha en tydlig plan för hur och när du ska återbetala din kredit.

På så vis kan du få ekonomisk flexibilitet när du behöver den som mest.

Vem kan gynnas av att kunna låna pengar utan UC?

Finansmarknaden svämmar närmast över av långivare och erbjudanden – utbudet är stort och det kan därför vara knepigt för konsumenter att sålla agnarna från vetet. Till exempel finns det möjlighet för många att låna pengar utan UC, trots att många långivare använder sig av just denna aktör i samband med att de gör kreditupplysningar. Här tittar vi närmare på vilka grupper av konsumenter som kan gynnas av att ta ett lån på detta sätt.

Olika kundgrupper som gynnas extra av att ta lån utan UC

Det finns vissa kundgrupper där ute som kanske kan gynnas lite extra av att låna pengar på detta sätt:

 • Personer vars kreditvärdighet är naggad i kanten. Först och främst kan de lån utan UC som finns att ansöka om på marknaden idag gynna personer vars kreditvärdighet är naggad i kanten. Det kan till exempel handla om personer som tidigare har haft betalningssvårigheter och därmed fått betalningsanmärkningar. Att bli beviljad ett lån av mer traditionella långivare kan då vara väldigt utmanande. Men det finns mer nischade aktörer som använder sig av andra kreditupplysningsföretag än UC för att på så vis öppna upp dörren för denna kundgrupp. De får då möjlighet att bli bedömda på ett rättvist sätt utan att deras kreditvärdighet hos UC påverkas.
 • Personer som snabbt behöver få tillgång till pengar. Möjligheten att låna pengar på detta sätt gynnar även de konsumenter som snabbt behöver få tillgång till de lånade pengarna. De aktörer som erbjuder denna typ av lån brukar nämligen ha snabba och slimmade processer för kreditgivning. Detta betyder att de inte sällan kan betala ut lånet redan samma dag som det beviljas. Därmed erbjuder de en livlina til de privatpersoner som behöver hantera oväntade utgifter av olika slag. Det kan till exempel vara en akut bilreparation, ett dyrt tandläkarbesök eller någon annan brådskande utgift.
 • I princip vilken konsument som helst. Sist men inte minst vill vi påpeka att möjligheten till lån utan UC faktiskt uppskattas av en bred massa av konsumenter i vårt avlånga land. Det kan till exempel handla om personer som har en lite lägre kreditvärdighet, men även om konsumenter med en varierande inkomst eller liknande. Ofta vill denna kundgrupp snabbt kunna få tillgång till pengar att låna vid behov, för att kunna hantera stundtals svåra ekonomiska situationer. Men det går inte att dra alla över en kam.

Shoppa smart och spara pengar – så kan du göra

Onlineshoppingen har revolutionerat hur konsumenter handlar och spenderar pengar. Genom att utnyttja erbjudanden och kampanjer kan konsumenter göra smarta inköp och därmed spara pengar på produkter och tjänster. I den här artikeln kommer vi att utforska hur konsumenter kan göra besparingar genom att shoppa smart med hjälp av erbjudanden.

Spara pengar genom att använda rabattkoder

Det finns relativt enkla sätt att spara pengar när du ska shoppa. Du kan till exempel:

 

 • Jämför priser och erbjudanden. En av de viktigaste strategierna för att shoppa smart och göra besparingar är att jämföra priser och erbjudanden på olika produkter och tjänster. Genom att använda prisjämförelsesajter och sökmotorer kan konsumenter enkelt hitta de bästa erbjudandena och välja de mest prisvärda alternativen.
 • Använd rabattkoder och kuponger. Rabattkoder och kuponger är ett effektivt sätt för konsumenter att spara pengar vid onlineshopping. Genom att använda sajter som tillhandahåller rabattkoder och prenumerera på nyhetsbrev från favoritbutiker kan konsumenter få tillgång till exklusiva rabatter och erbjudanden. Dessa kan sedan användas för att göra besparingar vid köp av produkter och tjänster.
 • Utnyttja säsongsspecifika erbjudanden. Säsongsspecifika erbjudanden, såsom Black Friday, Cyber Monday och mellandagsrea, ger konsumenter möjlighet att göra besparingar på produkter och tjänster genom att utnyttja tidsbegränsade rabatter. Genom att planera inköp kring dessa evenemang kan konsumenter göra kostnadsbesparingar och göra smarta köp.
 • Följ varumärken och butiker på sociala medier. Flera varumärken och butiker använder sociala medier för att marknadsföra sina produkter och erbjuda exklusiva rabatter och erbjudanden. Genom att följa favoritvarumärken och butiker på sociala medier kan konsumenter få tillgång till dessa erbjudanden och spara en slant vid onlineshopping.
 • Prenumerera på nyhetsbrev och lojalitetsprogram. Många online-återförsäljare erbjuder nyhetsbrev och lojalitetsprogram som ger konsumenter tillgång till exklusiva rabatter och erbjudanden. Genom att prenumerera på nyhetsbrev och anmäla sig till lojalitetsprogram kan konsumenter dra nytta av dessa erbjudanden och maximera sina besparingar.

 

Att shoppa smart och göra besparingar är viktigt för många konsumenter, särskilt i en tid där ekonomisk medvetenhet och budgetering är avgörande. Genom att utnyttja erbjudanden, jämföra priser, använda rabattkoder och kuponger, följa varumärken på sociala med mera kan du få möjlighet att göra stora besparingar.

Våra spara pengar tips kan göra dig lite rikare

Det finns många olika sätt att göra besparingar och förbättra ekonomin. När det kommer till spara pengar tips handlar många av dessa om att få in lite bättre dagliga vanor i vardagen. Genom att göra detta kan du skära ner dina kostnader och öka ditt sparande. Nyckeln till framgång är att hålla i dessa nya vanor över tid och inte avvika från den utstakade vägen. Dessutom är det aldrig för sent att börja spara och varje sparad krona räknas!

4 användbara spara pengar tips som du bör använda dig av

Vill du få hjälp och råd som kan hjälpa dig att göra lite större besparingar? Dessa är våra bästa spara pengar tips till dig som försöka göra nedskärningar på utgiftssidan och öka ditt sparande:

 • Budgetera. Genom att skapa och förhålla dig till en budget kan du göra stora besparingar över tid. Budgeten ger dig en bra insikt i din ekonomi, dina utgifter och de potentiella besparingar som du kan göra. För när du får en bättre förståelse för vart dina pengar tar vägen blir det också enklare att hitta olika sätt att skära ner på vissa utgifter.
 • Automatisera ditt sparande. Ett annat bra råd är att automatisera ditt sparande. Genom att se till att så att pengarna överförs automatiskt från ditt bankkonto varje månad via bankgiro kan du försäkra dig om att sparandet faktiskt blir av. På så vis sätter du alltid av lite pengar, utan att du egentligen aktivt behöver tänka på att göra detta.
 • Minska dina utgifter. Du bör även göra vad du kan för att försöka sänka dina månatliga kostnader. Till exempel kan du försöka skära ner lite grann på sådant som el och uppvärmning. Detta genom att byta ut glödlamporna mot mer energisnåla LED-lampor, sänka värmen lite grann etc.
 • Äta hemlagad mat oftare. Det kan vara ganska dyrt att äta ute. Så genom att laga mer mat hemma kan du faktiskt göra ganska stora besparingar. Dessutom kan du samtidigt även minska matsvinnet och sänka dina övergripande kostnader för mat och livsmedel.

Så sätt igång och skaffa dig nya, bättre vanor redan idag!

Redovisning i Stockholm

Som företag finns det åtskilliga uppgifter att hantera vilka kräver stor insikt i redovisning och redovisningsprinciper. Att hitta hjälp med redovisning i Stockholm kan vara avgörande för att kunna fokusera på verksamheten. Bland de byråer som erbjuder redovisning i Stockholm, är det viktigt att hitta någon med kännedom om alla direktiv som råder. Det kommer ofta justeringar och politiska beslut vilka innebär att arbetet skall omstruktureras eller på annat sätt hanteras annorlunda än tidigare.

Redovisningsprinciper och bokföring

Redovisningsprinciper är en uppsättning grundläggande regler som styr hur företag redovisar sin finansiella ställning och resultat. Dessa principer ska följas vid upprättandet av balansräkning, resultaträkning och noter, och de har en stark ställning i frågor som inte regleras av lagen. De grundläggande redovisningsprinciperna i Årsredovisningslagen (ÅRL) ska också tillämpas vid upprättandet av årsbokslut. De viktigaste redovisningsprinciperna som ska tillämpas vid bokföring och redovisning är:

Fortlevnadsprincipen

Företaget förutsätts fortsätta driva sin verksamhet under överblickbar tid, vilket innebär att företaget normalt följer ordinarie redovisningsmässiga värderingsregler för tillgångar och skulder när man upprättar årsredovisningen.

Principen om konsekvent tillämpning och jämförbarhet

Enhetliga principer för värdering, klassificering och indelning av posterna i redovisningen ska tillämpas år från år. Företaget får normalt inte byta redovisningsprinciper mellan räkenskapsåren eftersom sådana byten stör jämförbarheten mellan olika räkenskapsår.

Försiktighetsprincipen

Företaget ska ta hänsyn till den osäkerhet som är förknippad med många händelser och omständigheter. Vid värdering av olika poster ska rimlig grad av försiktighet beaktas. Det innebär att tillgångar och intäkter inte får överskattas samt att skulder och kostnader inte får underskattas. Företaget får inte heller medvetet undervärdera tillgångar och intäkter eller övervärdera skulder, avsättningar och kostnader för att skapa dolda reserver.

Periodiseringsprincipen

Transaktioner och händelser ska bokföras när de inträffar och intäkter och kostnader tas upp de räkenskapsår som de är hänförliga till, oavsett betalningstidpunkten. Periodiseringsprincipen kan anses inrymma den s.k. matchningsprincipen som utgår från ett resultatorienterat synsätt.
Realisationsprincipen: intäkter och kostnader ska redovisas när en vara eller tjänst har levererats eller en prestation har utförts, oavsett om betalningen har skett eller inte.

Att följa redovisningsprinciperna är avgörande för att företagens årsredovisningar ska vara rättvisande och jämförbara över tid. Genom att tillämpa dessa principer kan företag ge en bättre förståelse av sin finansiella ställning och resultat till sina ägare, investerare, kunder och andra intressenter.

För- och nackdelar med att låna utan UC

Att låna utan UC kan vara fördelaktigt för vissa personer. Men det finns också nackdelar som man bör vara medveten om innan man tar detta steg.

Låna utan UC kan ge snabbare utbetalning

Här är några av fördelarna och nackdelarna med denna typ av lån:

Fördelar med att låna utan UC

 • Ingen registrering i UC:s register. Genom att låna utan att långivaren gör en kreditupplysning via UC slipper man att ha en registrering i UC:s register över sina lån och kreditupplysningar. Detta kan vara fördelaktigt om man vill undvika att framstå som en högriskkund för framtida långivare.
 • Snabbare utbetalning. Eftersom långivaren inte behöver vänta på att UC ska behandla en kreditupplysning kan det gå snabbare att få pengarna utbetalda. Detta kan vara viktigt om man behöver pengarna snabbt.
 • Möjlighet att få lån trots en dålig kreditvärdighet. Om man har en dålig kreditvärdighet kan det vara svårt att få lån från traditionella långivare som använder UC:s tjänster. Genom att låna utan UC kan man ha större chanser att få lån även om man har en dålig kreditvärdighet.

Nackdelar med att låna utan UC

 • Högre räntor och avgifter. Långivare som erbjuder lån utan UC tar ofta högre räntor och avgifter för att kompensera för den ökade risken. Detta kan leda till att man betalar betydligt mer än man lånat.
 • Svårt att jämföra olika lånealternativ. Eftersom olika långivare använder olika villkor och räntor kan det vara svårt att jämföra olika lånealternativ och hitta det bästa erbjudandet.
 • Risk för skuldfälla. Precis som med alla lån finns det risk för att man hamnar i en skuldfälla om man inte kan betala tillbaka lånet i tid. Risken kan vara större när man lånar utan att Upplysningscentralen blandas in eftersom man tar lån med högre räntor och avgifter.
 • Bristande konsument- och dataskydd. Eftersom långivare som erbjuder dessa lån inte är reglerade av samma lagar och bestämmelser som traditionella långivare kan det finnas en större risk för bristande konsument- och dataskydd.

Sammanfattningsvis kan det vara fördelaktigt att låna utan UC om man har en dålig kreditvärdighet eller behöver pengar snabbt. Men det är också viktigt att vara medveten om de högre räntor och avgifter som kan följa med sådana lån. Man kan också jämföra olika alternativ noggrant för att hitta det bästa erbjudandet.

Sajten Låna privat kan hjälpa dig att låna pengar

Att ta ett privatlån kan vara en utmärkt lösning när du behöver finansiera något som du inte har pengar till för tillfället, som en renovering eller en större inköp. Men innan du ansöker om ett privatlån är det viktigt att du läser på om vad som erbjuds på långivarens hemsida. Detta kan hjälpa dig att jämföra lån och hitta det lån som passar dig bäst.

Fördelar med att använda sajten Låna privat innan du lånar

Här är flera olika skäl till varför du bör läsa på sajten Låna privat och jämföra lån innan du ansöker om ett nytt privatlån:

 • Jämför räntor och avgifter. När du ansöker om ett privatlån kommer du att bli tvungen att betala tillbaka pengar till långivaren med ränta och avgifter. Genom att jämföra räntor och avgifter för olika lån kan detta hjälpa dig att hitta det mest kostnadseffektiva lånet, vilket kan spara dig pengar på lång sikt.
 • Lär dig om villkoren. Innan du ansöker om ett privatlån är det viktigt att du förstår villkoren för lånet. Detta inkluderar till exempel hur länge lånet kommer att löpa på, vilken ränta du kommer att betala, och hur mycket du kommer att behöva betala varje månad. Genom att läsa på sajten Låna privat och jämföra lån kan du lära dig om villkoren för varje lån och hitta det som passar dina behov och budget.
 • Ta reda på om du uppfyller kraven. Innan du ansöker om ett privatlån är det viktigt att du förstår villkoren för lånet. Detta inkluderar till exempel hur länge lånet kommer att löpa på, vilken ränta du kommer att betala och hur mycket du kommer att behöva betala varje månad.
 • Hitta det bästa lånebeloppet. När du behöver finansiera ett projekt är det viktigt att hitta det rätta lånebeloppet. Att låna för mycket kan innebära att du betalar för mycket i ränta och avgifter, medan att låna för lite kan betyda att du inte får tillräckligt med pengar för att genomföra ditt projekt. Genom att läsa på och jämföra lån kan du hitta det bästa lånebeloppet för dina behov och undvika att låna för mycket eller för lite.

Låna 3000 kr av en nischbank utan större krusiduller

Ett mindre lån kan ofta vara en stor räddning när du behöver det som mest. Kanske behöver du låna 3000 kr för att kunna betala din elräkning eller täcka någon annan utgift. Om så är fallet kan du snabbt och enkelt ansöka om ett sådant lån via en nischbank. Du får fort svar på din ansökan och får då reda på huruvida ditt lån har beviljats eller ej. Om lånet beviljas betalas pengarna sedan skyndsamt ut till dig.

Varför ska jag ansöka via en nischbank istället för hos en storbank?

Det finns särskilda skäl till varför du bör göra din ansökan hos en nischbank istället för hos en storbank. När du bara vill låna 3000 kr, eller något annat mindre belopp, är storbankerna sällan särskilt behjälpliga. De är helt enkelt inte så sugna på att låna ut så lite pengar till dig som bara några tusenlappar. Däremot specialiserar sig de olika nischbankerna på just denna typ av utlåning.

Det finns dessutom flera fördelar med att låna pengar via en nischbank istället för hos en storbank:

 • Nischbankerna har en enkel och smidig ansökningsprocess.
 • De betalar vanligtvis ut pengarna redan samma dag eller nästa arbetsdag.
 • De tillhandahåller även mindre lån på bara några tusenlappar.
 • Även om du har en ganska genomsnittlig kreditvärdighet kan du ofta få ett lån hos en nischbank.
 • Vissa nischbanker tillåter även att du som låntagare har betalningsanmärkningar.

Om du vill ansöka kan du göra detta via denna sida.

Så gör du för att ansöka om att få låna 3000 kr

Vill du kunna låna 3000 kr? Då kan du göra din ansökan på följande sätt:

 1. Besök en jämförelsesajt eller nischbank. Besök en jämförelsesajt eller gå till en nischbanks webbplats.
 2. Välj belopp och löptid. Välj det belopp som du önskar låna samt önskad löptid.
 3. Välj ett låneerbjudande. Välj det erbjudande som passar dig bäst och gå vidare till ansökningsprocessen.
 4. Gör din ansökan. Slutför din ansökan genom att fylla i den information som efterfrågas.
 5. Låt långivaren göra sin kreditprövning. Vänta ett ögonblick medan din ansökan prövas.
 6. Ta emot utbetalningen till ditt konto. Pengarna betalas ut till ditt bankkonto om din ansökan beviljas.

Vad avgör guldpris hos uppköpare?

Över hela Sverige finns uppköpare av guld och silver. Detta både i fysiska butiker och via E-lösningar. Vilket guldpris de erbjuder, och vad säljaren därmed får, beror på flera faktorer.

Guldpris beror på…

 • Världsmarknadspriset
  Det som primärt avgör uppköparnas pris är det internationella världsmarknadspriset. Guldmarknaden omsätter extremt stora summor varje dag och genom detta kan aktuella prisnivåer skapas som gäller över större delen av världen. Exempelvis brukar ett ökat guldpris kunna ses vid oroligheter på aktiemarknaden eller vid oro om kraftigt ökad inflation. Detta utifrån dess värdebevarande funktion. Att aktuellt guldpris hos uppköpare kan ändras dag från dag, eller i alla fall vecka till vecka, beror på att de i sin tur får olika mycket när de säljer vidare.
 • Karat
  Högst pris per gram ges för nypräglade tackor på 24 K. Därefter 23 K, 22 K och fallande. Den som funderar på att sälja sitt guld kan därmed kontrollera karat och sedan titta på butikernas hemsidor för att se aktuellt pris utifrån karat.
 • Gram
  Guldpris hos uppköpare anges vanligtvis i kronor per gram. Det gör det enkelt för säljare att väga de föremål som önskas säljas redan i hemmet och göra en egen ungefärlig beräkning på hur mycket de skulle få i ersättning.
 • Smycke
  När smycken säljs till guldbutiker kan de i vissa fall ge ett högre pris än om det säljs som nedsmältningsbart guld. Butiken kontrollerar alltid om det är ett smycke som kan säljas vidare istället för att smältas ner. De som har guldsmycken hemma bör alltså först be om värdering från en butik och inte bara utgå från att de måste säljas till aktuellt pris på guld.
 • Prisgaranti
  Utöver faktorerna ovan kan även prisgaranti påverka vad säljaren får.

Exempel:
En person går in i en butik som erbjuder 440 kr per gram. Personen har 100 gram att sälja och inser det är värt att jämföra flera butiker. Det tar inte lång tid innan personen hittar en uppköpare som erbjuder 443 kr. Eftersom den första butiken hade prisgaranti höjde de ersättningen direkt till 444 kr.

Prisgaranti innebär alltså att butiken lovar att matcha ett bättre bud. Detta förutsatt att villkoren är uppfyllda för att kunna ta del av denna garanti. Exempelvis brukar garantin inte gälla för kortvariga kampanjer eller erbjudanden.

Kreditkort med cashback ger pengar tillbaka på köp

Ett kreditkort med cashback kan sägas vara det bästa valet av kort med kredit för dig som konsument. För med dessa finns det inget poängsystem som där du behöver försöka få reda på hur poängen kan lösas in mot förmåner. Dessutom kanske dina poäng inte kan lösas in mot något som du faktiskt vill. Men dessa kort ger dig istället riktiga pengar i form av kronor och ören som du kan använda.

Exakt hur stor den cashback som du får är varierar förstås mellan olika kort. Ibland rör det sig om ett ganska modest belopp, såsom 0,5 % eller 1 %. Men i vissa fall kan du få betydligt mer än så. Till exempel erbjuder Komplett Bank dig inte mindre än 4 % cashback när du handlar med ditt kort hos dem. Än mer generösa är Re:member flex – de ger dig upp till 25 % tillbaka när du använder kortet i någon av deras anslutna nätbutiker.

Oavsett vilket kort du väljer är dock principen densamma: du får riktiga pengar tillbaka på dina köp. De pengar som du får kan du sedan disponera helt efter eget huvud. Sedan finns det skillnaden att vissa kort har en fast procent per köp som betalas tillbaka medan andra ger dig mer tillbaks på vissa sorters köp. Därför är det viktigt att du jämför de olika korten för att ta reda på vilket som är det bästa för just dig!

Välj mellan flera olika kreditkort med cashback

Det finns många kreditkort att välja mellan på marknaden idag. Internationellt sett är till exempel American Express en stor aktör, men det finns flera alternativ. För dig som svensk konsument finns det mer nationella eller nordiska aktörer att välja bland. Till exempel har Coop tagit fram ett alldeles eget kort och även Bank Norwegian har gjort detsamma.

Tre av de kreditkort med cashback som vi gillar bäst just nu är dock:

 • Re:member flex
 • Komplett Bank
 • Supreme Card Gold

Det viktiga är att du tänker till lite grann kring dina shoppingvanor. Handlar du till exempel mycket på Coop kanske du bör välja deras kort. Men du kan även väljer ett kort från en lite mer nischad alternativt bredare aktör!

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén