Investorbloggen

Investeringar och ekonomisk strategi

Vem kan gynnas av att kunna låna pengar utan UC?

Finansmarknaden svämmar närmast över av långivare och erbjudanden – utbudet är stort och det kan därför vara knepigt för konsumenter att sålla agnarna från vetet. Till exempel finns det möjlighet för många att låna pengar utan UC, trots att många långivare använder sig av just denna aktör i samband med att de gör kreditupplysningar. Här tittar vi närmare på vilka grupper av konsumenter som kan gynnas av att ta ett lån på detta sätt.

Olika kundgrupper som gynnas extra av att ta lån utan UC

Det finns vissa kundgrupper där ute som kanske kan gynnas lite extra av att låna pengar på detta sätt:

 • Personer vars kreditvärdighet är naggad i kanten. Först och främst kan de lån utan UC som finns att ansöka om på marknaden idag gynna personer vars kreditvärdighet är naggad i kanten. Det kan till exempel handla om personer som tidigare har haft betalningssvårigheter och därmed fått betalningsanmärkningar. Att bli beviljad ett lån av mer traditionella långivare kan då vara väldigt utmanande. Men det finns mer nischade aktörer som använder sig av andra kreditupplysningsföretag än UC för att på så vis öppna upp dörren för denna kundgrupp. De får då möjlighet att bli bedömda på ett rättvist sätt utan att deras kreditvärdighet hos UC påverkas.
 • Personer som snabbt behöver få tillgång till pengar. Möjligheten att låna pengar på detta sätt gynnar även de konsumenter som snabbt behöver få tillgång till de lånade pengarna. De aktörer som erbjuder denna typ av lån brukar nämligen ha snabba och slimmade processer för kreditgivning. Detta betyder att de inte sällan kan betala ut lånet redan samma dag som det beviljas. Därmed erbjuder de en livlina til de privatpersoner som behöver hantera oväntade utgifter av olika slag. Det kan till exempel vara en akut bilreparation, ett dyrt tandläkarbesök eller någon annan brådskande utgift.
 • I princip vilken konsument som helst. Sist men inte minst vill vi påpeka att möjligheten till lån utan UC faktiskt uppskattas av en bred massa av konsumenter i vårt avlånga land. Det kan till exempel handla om personer som har en lite lägre kreditvärdighet, men även om konsumenter med en varierande inkomst eller liknande. Ofta vill denna kundgrupp snabbt kunna få tillgång till pengar att låna vid behov, för att kunna hantera stundtals svåra ekonomiska situationer. Men det går inte att dra alla över en kam.

Shoppa smart och spara pengar – så kan du göra

Onlineshoppingen har revolutionerat hur konsumenter handlar och spenderar pengar. Genom att utnyttja erbjudanden och kampanjer kan konsumenter göra smarta inköp och därmed spara pengar på produkter och tjänster. I den här artikeln kommer vi att utforska hur konsumenter kan göra besparingar genom att shoppa smart med hjälp av erbjudanden.

Spara pengar genom att använda rabattkoder

Det finns relativt enkla sätt att spara pengar när du ska shoppa. Du kan till exempel:

 

 • Jämför priser och erbjudanden. En av de viktigaste strategierna för att shoppa smart och göra besparingar är att jämföra priser och erbjudanden på olika produkter och tjänster. Genom att använda prisjämförelsesajter och sökmotorer kan konsumenter enkelt hitta de bästa erbjudandena och välja de mest prisvärda alternativen.
 • Använd rabattkoder och kuponger. Rabattkoder och kuponger är ett effektivt sätt för konsumenter att spara pengar vid onlineshopping. Genom att använda sajter som tillhandahåller rabattkoder och prenumerera på nyhetsbrev från favoritbutiker kan konsumenter få tillgång till exklusiva rabatter och erbjudanden. Dessa kan sedan användas för att göra besparingar vid köp av produkter och tjänster.
 • Utnyttja säsongsspecifika erbjudanden. Säsongsspecifika erbjudanden, såsom Black Friday, Cyber Monday och mellandagsrea, ger konsumenter möjlighet att göra besparingar på produkter och tjänster genom att utnyttja tidsbegränsade rabatter. Genom att planera inköp kring dessa evenemang kan konsumenter göra kostnadsbesparingar och göra smarta köp.
 • Följ varumärken och butiker på sociala medier. Flera varumärken och butiker använder sociala medier för att marknadsföra sina produkter och erbjuda exklusiva rabatter och erbjudanden. Genom att följa favoritvarumärken och butiker på sociala medier kan konsumenter få tillgång till dessa erbjudanden och spara en slant vid onlineshopping.
 • Prenumerera på nyhetsbrev och lojalitetsprogram. Många online-återförsäljare erbjuder nyhetsbrev och lojalitetsprogram som ger konsumenter tillgång till exklusiva rabatter och erbjudanden. Genom att prenumerera på nyhetsbrev och anmäla sig till lojalitetsprogram kan konsumenter dra nytta av dessa erbjudanden och maximera sina besparingar.

 

Att shoppa smart och göra besparingar är viktigt för många konsumenter, särskilt i en tid där ekonomisk medvetenhet och budgetering är avgörande. Genom att utnyttja erbjudanden, jämföra priser, använda rabattkoder och kuponger, följa varumärken på sociala med mera kan du få möjlighet att göra stora besparingar.

Våra spara pengar tips kan göra dig lite rikare

Det finns många olika sätt att göra besparingar och förbättra ekonomin. När det kommer till spara pengar tips handlar många av dessa om att få in lite bättre dagliga vanor i vardagen. Genom att göra detta kan du skära ner dina kostnader och öka ditt sparande. Nyckeln till framgång är att hålla i dessa nya vanor över tid och inte avvika från den utstakade vägen. Dessutom är det aldrig för sent att börja spara och varje sparad krona räknas!

4 användbara spara pengar tips som du bör använda dig av

Vill du få hjälp och råd som kan hjälpa dig att göra lite större besparingar? Dessa är våra bästa spara pengar tips till dig som försöka göra nedskärningar på utgiftssidan och öka ditt sparande:

 • Budgetera. Genom att skapa och förhålla dig till en budget kan du göra stora besparingar över tid. Budgeten ger dig en bra insikt i din ekonomi, dina utgifter och de potentiella besparingar som du kan göra. För när du får en bättre förståelse för vart dina pengar tar vägen blir det också enklare att hitta olika sätt att skära ner på vissa utgifter.
 • Automatisera ditt sparande. Ett annat bra råd är att automatisera ditt sparande. Genom att se till att så att pengarna överförs automatiskt från ditt bankkonto varje månad via bankgiro kan du försäkra dig om att sparandet faktiskt blir av. På så vis sätter du alltid av lite pengar, utan att du egentligen aktivt behöver tänka på att göra detta.
 • Minska dina utgifter. Du bör även göra vad du kan för att försöka sänka dina månatliga kostnader. Till exempel kan du försöka skära ner lite grann på sådant som el och uppvärmning. Detta genom att byta ut glödlamporna mot mer energisnåla LED-lampor, sänka värmen lite grann etc.
 • Äta hemlagad mat oftare. Det kan vara ganska dyrt att äta ute. Så genom att laga mer mat hemma kan du faktiskt göra ganska stora besparingar. Dessutom kan du samtidigt även minska matsvinnet och sänka dina övergripande kostnader för mat och livsmedel.

Så sätt igång och skaffa dig nya, bättre vanor redan idag!

Redovisning i Stockholm

Som företag finns det åtskilliga uppgifter att hantera vilka kräver stor insikt i redovisning och redovisningsprinciper. Att hitta hjälp med redovisning i Stockholm kan vara avgörande för att kunna fokusera på verksamheten. Bland de byråer som erbjuder redovisning i Stockholm, är det viktigt att hitta någon med kännedom om alla direktiv som råder. Det kommer ofta justeringar och politiska beslut vilka innebär att arbetet skall omstruktureras eller på annat sätt hanteras annorlunda än tidigare.

Redovisningsprinciper och bokföring

Redovisningsprinciper är en uppsättning grundläggande regler som styr hur företag redovisar sin finansiella ställning och resultat. Dessa principer ska följas vid upprättandet av balansräkning, resultaträkning och noter, och de har en stark ställning i frågor som inte regleras av lagen. De grundläggande redovisningsprinciperna i Årsredovisningslagen (ÅRL) ska också tillämpas vid upprättandet av årsbokslut. De viktigaste redovisningsprinciperna som ska tillämpas vid bokföring och redovisning är:

Fortlevnadsprincipen

Företaget förutsätts fortsätta driva sin verksamhet under överblickbar tid, vilket innebär att företaget normalt följer ordinarie redovisningsmässiga värderingsregler för tillgångar och skulder när man upprättar årsredovisningen.

Principen om konsekvent tillämpning och jämförbarhet

Enhetliga principer för värdering, klassificering och indelning av posterna i redovisningen ska tillämpas år från år. Företaget får normalt inte byta redovisningsprinciper mellan räkenskapsåren eftersom sådana byten stör jämförbarheten mellan olika räkenskapsår.

Försiktighetsprincipen

Företaget ska ta hänsyn till den osäkerhet som är förknippad med många händelser och omständigheter. Vid värdering av olika poster ska rimlig grad av försiktighet beaktas. Det innebär att tillgångar och intäkter inte får överskattas samt att skulder och kostnader inte får underskattas. Företaget får inte heller medvetet undervärdera tillgångar och intäkter eller övervärdera skulder, avsättningar och kostnader för att skapa dolda reserver.

Periodiseringsprincipen

Transaktioner och händelser ska bokföras när de inträffar och intäkter och kostnader tas upp de räkenskapsår som de är hänförliga till, oavsett betalningstidpunkten. Periodiseringsprincipen kan anses inrymma den s.k. matchningsprincipen som utgår från ett resultatorienterat synsätt.
Realisationsprincipen: intäkter och kostnader ska redovisas när en vara eller tjänst har levererats eller en prestation har utförts, oavsett om betalningen har skett eller inte.

Att följa redovisningsprinciperna är avgörande för att företagens årsredovisningar ska vara rättvisande och jämförbara över tid. Genom att tillämpa dessa principer kan företag ge en bättre förståelse av sin finansiella ställning och resultat till sina ägare, investerare, kunder och andra intressenter.

För- och nackdelar med att låna utan UC

Att låna utan UC kan vara fördelaktigt för vissa personer. Men det finns också nackdelar som man bör vara medveten om innan man tar detta steg.

Låna utan UC kan ge snabbare utbetalning

Här är några av fördelarna och nackdelarna med denna typ av lån:

Fördelar med att låna utan UC

 • Ingen registrering i UC:s register. Genom att låna utan att långivaren gör en kreditupplysning via UC slipper man att ha en registrering i UC:s register över sina lån och kreditupplysningar. Detta kan vara fördelaktigt om man vill undvika att framstå som en högriskkund för framtida långivare.
 • Snabbare utbetalning. Eftersom långivaren inte behöver vänta på att UC ska behandla en kreditupplysning kan det gå snabbare att få pengarna utbetalda. Detta kan vara viktigt om man behöver pengarna snabbt.
 • Möjlighet att få lån trots en dålig kreditvärdighet. Om man har en dålig kreditvärdighet kan det vara svårt att få lån från traditionella långivare som använder UC:s tjänster. Genom att låna utan UC kan man ha större chanser att få lån även om man har en dålig kreditvärdighet.

Nackdelar med att låna utan UC

 • Högre räntor och avgifter. Långivare som erbjuder lån utan UC tar ofta högre räntor och avgifter för att kompensera för den ökade risken. Detta kan leda till att man betalar betydligt mer än man lånat.
 • Svårt att jämföra olika lånealternativ. Eftersom olika långivare använder olika villkor och räntor kan det vara svårt att jämföra olika lånealternativ och hitta det bästa erbjudandet.
 • Risk för skuldfälla. Precis som med alla lån finns det risk för att man hamnar i en skuldfälla om man inte kan betala tillbaka lånet i tid. Risken kan vara större när man lånar utan att Upplysningscentralen blandas in eftersom man tar lån med högre räntor och avgifter.
 • Bristande konsument- och dataskydd. Eftersom långivare som erbjuder dessa lån inte är reglerade av samma lagar och bestämmelser som traditionella långivare kan det finnas en större risk för bristande konsument- och dataskydd.

Sammanfattningsvis kan det vara fördelaktigt att låna utan UC om man har en dålig kreditvärdighet eller behöver pengar snabbt. Men det är också viktigt att vara medveten om de högre räntor och avgifter som kan följa med sådana lån. Man kan också jämföra olika alternativ noggrant för att hitta det bästa erbjudandet.

Sajten Låna privat kan hjälpa dig att låna pengar

Att ta ett privatlån kan vara en utmärkt lösning när du behöver finansiera något som du inte har pengar till för tillfället, som en renovering eller en större inköp. Men innan du ansöker om ett privatlån är det viktigt att du läser på om vad som erbjuds på långivarens hemsida. Detta kan hjälpa dig att jämföra lån och hitta det lån som passar dig bäst.

Fördelar med att använda sajten Låna privat innan du lånar

Här är flera olika skäl till varför du bör läsa på sajten Låna privat och jämföra lån innan du ansöker om ett nytt privatlån:

 • Jämför räntor och avgifter. När du ansöker om ett privatlån kommer du att bli tvungen att betala tillbaka pengar till långivaren med ränta och avgifter. Genom att jämföra räntor och avgifter för olika lån kan detta hjälpa dig att hitta det mest kostnadseffektiva lånet, vilket kan spara dig pengar på lång sikt.
 • Lär dig om villkoren. Innan du ansöker om ett privatlån är det viktigt att du förstår villkoren för lånet. Detta inkluderar till exempel hur länge lånet kommer att löpa på, vilken ränta du kommer att betala, och hur mycket du kommer att behöva betala varje månad. Genom att läsa på sajten Låna privat och jämföra lån kan du lära dig om villkoren för varje lån och hitta det som passar dina behov och budget.
 • Ta reda på om du uppfyller kraven. Innan du ansöker om ett privatlån är det viktigt att du förstår villkoren för lånet. Detta inkluderar till exempel hur länge lånet kommer att löpa på, vilken ränta du kommer att betala och hur mycket du kommer att behöva betala varje månad.
 • Hitta det bästa lånebeloppet. När du behöver finansiera ett projekt är det viktigt att hitta det rätta lånebeloppet. Att låna för mycket kan innebära att du betalar för mycket i ränta och avgifter, medan att låna för lite kan betyda att du inte får tillräckligt med pengar för att genomföra ditt projekt. Genom att läsa på och jämföra lån kan du hitta det bästa lånebeloppet för dina behov och undvika att låna för mycket eller för lite.

Låna 3000 kr av en nischbank utan större krusiduller

Ett mindre lån kan ofta vara en stor räddning när du behöver det som mest. Kanske behöver du låna 3000 kr för att kunna betala din elräkning eller täcka någon annan utgift. Om så är fallet kan du snabbt och enkelt ansöka om ett sådant lån via en nischbank. Du får fort svar på din ansökan och får då reda på huruvida ditt lån har beviljats eller ej. Om lånet beviljas betalas pengarna sedan skyndsamt ut till dig.

Varför ska jag ansöka via en nischbank istället för hos en storbank?

Det finns särskilda skäl till varför du bör göra din ansökan hos en nischbank istället för hos en storbank. När du bara vill låna 3000 kr, eller något annat mindre belopp, är storbankerna sällan särskilt behjälpliga. De är helt enkelt inte så sugna på att låna ut så lite pengar till dig som bara några tusenlappar. Däremot specialiserar sig de olika nischbankerna på just denna typ av utlåning.

Det finns dessutom flera fördelar med att låna pengar via en nischbank istället för hos en storbank:

 • Nischbankerna har en enkel och smidig ansökningsprocess.
 • De betalar vanligtvis ut pengarna redan samma dag eller nästa arbetsdag.
 • De tillhandahåller även mindre lån på bara några tusenlappar.
 • Även om du har en ganska genomsnittlig kreditvärdighet kan du ofta få ett lån hos en nischbank.
 • Vissa nischbanker tillåter även att du som låntagare har betalningsanmärkningar.

Om du vill ansöka kan du göra detta via denna sida.

Så gör du för att ansöka om att få låna 3000 kr

Vill du kunna låna 3000 kr? Då kan du göra din ansökan på följande sätt:

 1. Besök en jämförelsesajt eller nischbank. Besök en jämförelsesajt eller gå till en nischbanks webbplats.
 2. Välj belopp och löptid. Välj det belopp som du önskar låna samt önskad löptid.
 3. Välj ett låneerbjudande. Välj det erbjudande som passar dig bäst och gå vidare till ansökningsprocessen.
 4. Gör din ansökan. Slutför din ansökan genom att fylla i den information som efterfrågas.
 5. Låt långivaren göra sin kreditprövning. Vänta ett ögonblick medan din ansökan prövas.
 6. Ta emot utbetalningen till ditt konto. Pengarna betalas ut till ditt bankkonto om din ansökan beviljas.

Så fungerar det att arbeta som bemanningssjuksköterska

Som bemanningssjuksköterska finns möjlighet att själv välja mycket när det kommer till jobb – till exempel vilka arbetstider som passar bäst med livspusslet, hur mycket eller lite arbetstid som önskas samt själv bestämma över var i landet det funkar att jobba. För att arbeta på detta sätt går det att ha en egen firma men det vanligaste är att samarbeta med ett bemanningsföretag – läs mer om hur det fungerar här.

Registrering hos bemanningsföretag

Första steget till att kunna arbeta som bemanningssjuksköterska är att registrera sig hos ett bemanningsföretag. Hos vissa går det att skicka in en intresseanmälan direkt på nätet, för att sedan gå vidare med personlig kontakt. Det krävs såklart en giltig legitimation för att kunna bli registrerad och företaget kommer göra kontroller för att säkerställa lämpligheten.

Varierande uppdrag som bemanningssjuksköterska

När samarbetet med bemanningsföretaget startar får en bemanningssjuksköterska tillgång till en portal där tillgängliga uppdrag visas. Som registrerad ges möjlighet att arbeta på uppdrag och det kan finnas arbetsgivare inom både privat och offentlig sektor. Det finns möjlighet att själva bestämma och styra över sitt jobb, bland annat på följande punkter:

 • Arbetstider – till exempel bara dagtid eller varierande arbetstider
 • Arbetsmängd – jobba mycket eller lite – heltid, deltid eller bara enstaka extrapass
 • Arbetsort – som bemanningssjuksköterska finns möjlighet att jobba över hela landet samt även i Norge.

Alla uppdrag ser olika ut och har varierande omfattning. Vissa sträcker sig under långa tidsperioder medan andra är kortare. Det går givetvis att själv välja bland långa eller korta uppdrag likaväl som det går att själv välja arbetsmängd och annat. Det går dessutom att kombinera arbete via bemanningsföretag med en fast anställning – vilket kan vara ett bra alternativ för den som vill eller behöver dryga ut månadslönen lite.

Fördelar och nackdelar

Dom som arbetar som bemanningssjuksköterska ser troligen många fördelar med att göra det. Några av dom är att det är varierande och flexibelt. Det går att planera sin tid på ett annat sätt eftersom det är en själv som väljer uppdrag – dessutom är det inte ovanligt att det är bättre betalt.

Vissa av fördelarna kan dock ses även som nackdelar – för vissa är flexibla arbetstider bra medan andra föredrar sitt fasta schema och sin fasta arbetsplats. Kort och gott är det inte lämpligt för alla.

Frågor och Svar om A5.nu

A5.nu är en jämförelsesida för lån och krediter till företag. Här presenteras frågor och svar som tydligare beskriver sidans funktion.

Vilka äger sidan?

A5.nu ägs och drivs av SEO-bolaget Bråth. Vid frågor om sidan kan SEO-bolaget kontaktas via kontaktinformation som finns längst ner på sidan.

Kan lån tecknas hos A5.nu?

Nej, någon ansökan kan inte ske direkt på A5.nu. Det är inte heller möjligt att ställa frågor kring specifika lån eller få svar kring ett företags möjlighet att få finansiering. Detta eftersom det inte är en bank eller kreditgivare.

A5.nu är istället en informationsportal som presenterar och jämför olika svenska kreditgivare som vänder sig till företag. På sidan finns även information om olika slags företagslån och vad som skiljer dessa åt.

Hur tecknas ett lån?

Om en företagare besöker A5.nu och bestämmer sig för att teckna ett lån via någon av de nämnda kreditgivarna sker följande:

 • Klicka på länk
  Genom att klicka på ”Gå till långivare” kommer besökaren att omdirigeras till gällande långivares hemsida.
 • Fyll i ansökan
  På hemsidan fylls en låneansökan i. Bland annat anges lånesumman, amorteringstid, om någon går i borgen för lånet, eventuell säkerhet och uppgifter om företaget.
 • Godkänn villkoren
  Godkänns ansökan presenterar långivaren vilken ränta som erbjuds. Om detta accepteras skrivs låneavtalet under.
 • Pengarna betalas ut
  Flera långivare anger att utbetalning kan ske inom 24 – 48 timmar från att en ansökan skickats in och blivit beviljad. Därefter sker återbetalning av lånet månadsvis.

Som visas ovan fyller A5.nu bara en funktion i början av låneprocessen. Detta genom att jämföra och hjälpa företagaren att hitta en passande långivare.

Hur betygsätts kreditgivarna?

Alla kreditgivare som nämns på webbplatsen har ett betyg på mellan 1 och 5. Detta betyg är ett sammanlagt betyg grundat på betyg hos:

 • TrustPilot
 • MyStep
 • Cashloans
 • …och flera liknande sidor.

Hur kan företagare använda webbplatsen?

Oavsett om ett mobilabonnemang eller bolån önskas tecknas finns hemsidor som ställer ett stort antal aktörer mot varandra. Sidor som gör det enkelt för konsumenten att jämföra, läsa på om samt välja aktör.

På samma sätt fungerar A5.nu för företag som behöver finansiering. Företagare kan läsa på sidan om olika finansieringsformer, jämföra kreditgivare samt hitta bästa alternativet utifrån specifika behov.

Inget enskilt företagslån för aktiebolag passar alla bolag

Idag är lån ett av de vanligaste sätten för företag att finansiera sig på. Företag behöver som bekant ofta finansiering för att kunna växa sig större. Därmed kan det bli aktuellt för dig som företagare att ansöka om ett sådant i samband med att du ska skala upp din verksamhet på ett sätt eller ett annat. Men det finns faktiskt inte ett enskilt företagslån för aktiebolag som passar precis alla bolag – därför bör du jämföra och hitta det som lämpar sig bäst för ditt företag!

Två tips som hjälper dig att välja rätt företagslån för aktiebolag

Det kan vara svårt och mödosamt att hitta det rätta lånet för just ditt företag. Samtidigt är detta en viktig arbetsuppgift som du inte bör ta alltför lätt på. Du bör inte heller ha för bråttom och skynda dig igenom denna kritiska process. Men hur vet man då vilket lån som är det rätta för ens företag? Det är ju trots allt lätt att bli överväldigad av de många alternativ som finns där ute. Här ger vi dig några tips som kan hjälpa dig att göra ett bättre val!

 • Håll ett noga öga på räntan. Räntan för ett lån bestämmer i hög grad hur mycket lånet kostar under den totala löptiden. Därför är detta en av de viktigaste faktorerna som du behöver ta i beaktande när du fattar ditt beslut. Du bör dock vara medveten om att räntan kan variera en hel del beroende på vilket slags företagslån för aktiebolag du väljer att teckna. Lån utan säkerhet har ofta en högre ränta än om du ställer en säkerhet för lånet. Dessutom påverkar ditt företags profil i hög utsträckning vilken ränta långivaren sätter för ditt lån.
 • Undvik dolda avgifter. Det är viktigt att du läser det finstilta när du tecknar ett så viktigt avtal som ett låneavtal. Detta för att du ska kunna undvika dolda avgifter och andra tråkigheter som riskerar att ge dig huvudbry framgent. Du bör förstås alltid försäkra dig om att du till fullo förstår lånevillkoren innan du accepterar ett erbjudande från en långivare.

Sida 1 av 2

Drivs med WordPress & Tema av Anders Norén