Fysioterapeuter är eftertraktade på arbetsmarknaden och det finns många lediga jobb som fysioterapeut. Efterfrågan på fysioterapeuter ökar i takt med att befolkningen blir äldre och behovet av rehabilitering växer. Här är en översikt över arbetsmarknaden och tips inför jobbsökandet för fysioterapeuter.

Efterfrågan på fysioterapeuter ökar

Det råder stor brist på fysioterapeuter i Sverige och behovet väntas öka de kommande åren. Befolkningen blir allt äldre och behovet av rehabilitering och fysioterapi ökar. Samtidigt går många fysioterapeuter i pension de kommande åren, vilket ökar efterfrågan ytterligare. Det innebär goda möjligheter till jobb för nyexaminerade fysioterapeuter. Det finns lediga jobb för fysioterapeuter inom både offentlig och privat sektor. Inom den offentliga sektorn söker framförallt landsting och kommuner fysioterapeuter till vårdcentraler, sjukhus och äldreboenden. Även inom den privata sektorn finns många arbetsgivare som efterfrågar fysioterapeuter, till exempel privata vårdcentraler, rehabiliteringskliniker och idrottsklubbar.

Olika arbetsuppgifter som fysioterapeut

Som fysioterapeut kan man arbeta med många olika patientgrupper och inriktningar. Vanliga arbetsuppgifter är undersökning, bedömning och behandling av patienter med smärta eller rörelseinskränkningar. Man kan till exempel jobba med äldre, personer med neurologiska sjukdomar eller idrottsskador. Arbetet sker ofta i nära samarbete med andra yrkesgrupper som läkare och arbetsterapeuter.

Viktigt med vidareutbildning

För att stärka sin kompetens och konkurrenskraft kan det vara bra att skaffa specialistutbildning eller vidareutbildning efter examen. Områden som ger merit är till exempel manuell terapi, idrottsskador eller neurologi. Det finns både kortare kurser och längre vidareutbildningar att söka. Det lönar sig att söka jobb brett när man är nyexaminerad fysioterapeut. Offentliga vårdcentraler och sjukhus brukar vara störst arbetsgivare, men titta gärna även på rehabiliteringskliniker, företagshälsovård och privatpraktik. Ha öppet för att arbeta på olika orter och inom olika inriktningar.

Personliga egenskaper viktiga

Personliga egenskaper som empati, lyhördhet och kommunikationsförmåga värderas högt hos fysioterapeuter. Det handlar mycket om att kunna motivera och vägleda patienter i deras rehabilitering. Visa att du är engagerad, driven och har ett professionellt förhållningssätt. Det ökar dina möjligheter att få ett arbete du trivs med. Sammanfattningsvis råder det goda möjligheter till arbete för fysioterapeuter i Sverige. Med rätt inställning och motivation går det att hitta ett stimulerande och utvecklande jobb efter examen.